On-line školení jednoduše

Jaké kurzy máte v nabídce?

V základu jsou on-line školení BOZP, požární ochrany, první pomoci a řidičů. Nabízíme však i další školení, včetně přípravy kurzu na míru.