On-line školení jednoduše

Musí správce nebo školený zaměstnanec něco instalovat?

Nikoliv,  e-learning běží ve webové aplikaci, která je dostupná z každého zařízení (PC, tablet, mobil) připojeného k internetu.