On-line školení jednoduše

Můžeme nastavit školení na jinou periodicitu, než máte nastaveno?

V systému jsou všechna školení standardně nastavena s periodicitou jeden rok. Opakovaná školení se zpravidla vypisují nejdříve 21 dnů před nejzazším termínem. 

Periodicitu a termín opětovného vypsání kurzů si můžete dle libosti upravit. Jen myslete na legislativu v požární ochraně, kdy periodicita školení v požární ochraně pro vedoucí zaměstnance nesmí být delší než 3 roky a u nevedoucích delší než 2 roky. Kratší může být vždy, proto máme defaultně nastavený jeden rok.